top of page

A GÁZGYÁR TÖRTÉNETE

1908-ban a Főváros Tanácsa nemzetközi pályázatot hirdetett egy új gázgyár építésére.
1909-ben Albert Weiss a zürichi gázgyár igazgatója kezdte meg az Óbudai Gázgyár tervezését Bernauer Izidor és Schőn Győző közreműködésével.
1910. október 3.-án a körgát építésével kezdődött meg az építkezés.
1913-ra a gyár épületeinek és gépeinek nagy része már készen állt a termelésre. Az év októberétől kezdve fokozatosan megkezdték a gyár üzemeltetését. A hivatalos megnyitót 1914. június 13-án tartották.

A gázgyárban feketekőszén kokszolásával, azaz oxigénhiányos hevítésével állították elő a városi gázt. A kokszolás során keletkező gázokat elvezették, tisztították, majd mérés után tárolókba és a városi hálózatba juttatták el.

Az 1980-as évekre a gázgyár berendezései jelentős mértékben elhasználódtak, jelentős felújításra lett volna szükség, ugyanakkor a vezetékes földgáz megérkezése indokolatlanná tette a városi gáz gyártását, így 1984-ben a gázgyártás megszűnt.

A volt gázgyári terület Főváros által történt birtokba vételét követően Budapest Főváros Önkormányzata úgy döntött, hogy szükség van egy olyan önálló jogi személyként működő társaság létrehozása, amely Budapest Főváros Önkormányzatától szervezetileg függetlenül, de általa ellenőrizve és működtetve, magas színvonalon, nagy hatékonysággal, a feladatra koncentrálva tudja ellátni a szükséges munkálatok irányítását, szervezését.

A terület vagyonkezelője az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft, melynek egyszemélyes tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat.

Feladatunk a területre vonatkozó fejlesztési terv végrehajtása, melybe illeszkedik, a műemlék épületek és környezetük rendezvényhelyszínként történtő hasznosítása.

ENVIRODUNA KFT.

bottom of page